ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Holisztikus Éden Kft. szolgáltatásaihoz
Hatályos: 2015. január 1-től visszavonásig

I. ÁLTALÁNOS ADATOK

I.1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, SZÉKHELYE, POSTACÍME, CÉGBÍRÓSÁGI BEJEGYZÉSI SZÁMA

A szolgáltató neve: Holisztikus Éden Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A szolgáltató rövidített neve: Holisztikus Éden Kft.
A szolgáltató székhelye: 2120 Dunakeszi Illyés Gyula u. 8. 1/6.
A szolgáltató postacíme: 2120 Dunakeszi Illyés Gyula u. 8. 1/6.
A szolgáltató cégbírósági bejegyzési száma: 13-09-139831 Pest Megyei Cégbíróság
A szolgáltató adószáma: 2909921-2-13
EU adószám: HU 22909921
A szolgáltató bankszámlaszáma: 10404027-50526572-68561006

I.2. A SZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfélszolgálat: munkanapokon hétfőtől péntekig 9:00 – 15:00 óráig.
Sürgősségi / hétvégi ügyfélszolgálat: előzetes, legalább 3 munkanappal előtte történt egyeztetés alapján, illetve vészhelyzet (honlap eltűnés, vírusprobléma, stb.) esetén, amikor a megrendelőnek vagy harmadik személynek nagy hátránya lenne abból, ha a munka nem lenne elsőbbséggel elvégezve.
Mobiltelefon: 20/404-1938
e-mail: info-kukac-egeszseghonlapok-pont-hu, titi-kukac-egeszseghonlapok-pont-hu
Web: www.egeszseghonlapok.hu

II. HONLAPKÉSZÍTÉS, KARBANTARTÁS, MÓDOSÍTÁS, ÜGYINTÉZÉS, KONZULTÁCIÓ

II.1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

II.1.1. A Holisztikus Éden Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a honlapkészítés szolgáltatásait megrendelő ügyfelei (továbbiakban: Megrendelő) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: Szerződésben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSzF-ben foglalt feltételek szerint.
II.1.2. A Megrendelő a megrendelés leadásával elfogadja, és magára kötelező érvényűnek tekinti a jelen ÁSzF-ben foglaltakat. A felek között létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Korm ányrendelethatálya alá tartozik.
II.1.3. A szolgáltatás a megadott WordPress alapú weboldalakra vonatkozik, a Szolgáltató weboldalán és árlistájában meghirdetett díjcsomagok alapján. A Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott és előfizetett díjcsomagban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja, a kiválasztott egyéni pontosításokkal.
II.1.4. A WordPress alapú weboldalak karbantartása során a Szolgáltató a WordPress motort, valamint a bővítményeket frissíti a legújabb változatra. Amennyiben a Megrendelő kívánja, megjelölheti azokat a bővítményeket, amelyek frissítését nem kéri.

II.2. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

II.2.1. A Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások határidőre történő teljesítésére. Felek kivitelezés határidejét a Szolgáltató által bekért adatok megérkezését és a Megrendelővel folytatott egyeztetést követően kezdik számolni. Amennyiben a munkafolyamat megköveteli a szolgáltatás elvégzése közbeni egyeztetést, ennek az ideje nem számít bele a munkafolyamat vállalási határidejébe. Ezzel kapcsolatosan Szolgáltató vállalja, hogy Megrendelő megkeresésére 1 munkanapon belül reagál, és a szolgáltatást az összes szükséges információ rendelkezésre állásától számolva átlagosan 3 munkanapon belül elvégzi. (A honlapkészítés nem mindig automatikusan végrehajtható, hanem sokszor alkotó / gondolkodást igénylő szolgáltatás, ezért nem mindig lehet ütemezetten és programozottan elvégezni – amennyiben ilyen eset áll elő, az 3 munkanapon belül jelzi a Megrendelőnek, és egy várható ütemezést jelöl meg.) A szolgáltatás teljesítése ezen a kereten belül a megrendelések sorrendjében történik, amely alól kivétel tétele akkor lehetséges, ha a Megrendelő honlapjának biztonságos működése veszélybe került. Sürgősségi szolgáltatás is lehetséges a Megrendelő kérésére: a sürgősségi felár az árlistában szereplő áron felül az árlistában szereplő ár 50%-ka.
II.2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított 8 munkanapon belül teljeskörűen biztosítani. Kivételt képez, ha kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos) partner által nyújtott, közvetített szolgáltatásról van szó. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik. A szolgáltató kapcsolattartásra megjelölt hivatalos e-mail címeire beérkezett, vagy postai úton beküldött módosítási kéréseket a Szolgáltató köteles 3 munkanapon belül feldolgozni, azokra érdemben reagálni.
II.2.3. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. Az első számlát a szerződött összeg 50 %-áról a Szolgáltató megrendeléskor állítja ki, melyet a Megrendelő a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A Szolgáltató ezen számla ellenértékének Szolgáltató bankszámlájára való beérkezésekor, de legkésőbb a Megrendelővel előre egyeztetett munkanapon a munkát elkezdeni köteles.
II.2.4. Karbantartási szolgáltatásnál a Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítése után, minden hónap második hetében teljeskörűen biztosítani.
II.2.5. A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Megrendelő felé kiszámlázni. A szolgáltatás díját a Megrendelő naptári negyedévente fizeti, első ízben a megrendelés hónapját és a naptári negyedévből hátralévő hónapokat értve.

II.3. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

II.3.1. A Megrendelő jogosult az általa megrendelt és kifizetett szolgáltatások igénybevételére.
II.3.2. A Megrendelő köteles a Szolgáltató részére az elvégzendő munkához szükséges támogatást megadni. Ez vonatkozik úgy a weboldal adminisztrációs felület és a tárhely belépéshez szükséges adatokra, mint az üzleti elképzelések főbb irányvonalaira, az eddig elkészített tartalmakra, technikai háttérinformációkra, illetve bármely olyan adatra, amely a Szolgáltató részéről elvégzendő munka eredményességét befolyásolja. Ilyenek különösen: az elkészítendő weboldalra vonatkozó konkrét elképzelések, technikai illetve tárhelyadatok, valamint a küllemre vonatkozó elképzelések.
II.3.3. Megrendelő szavatol azért, hogy a Szolgáltatónak átadott anyagok minden esetben jogtiszták, illetve a Megrendelő ezen anyagok felhasználásához megfelelő jogosultságokkal rendelkezik. Ilyen kérdésekből eredő kár esetén Szolgáltató így kizárja saját felelősségét.
II.3.4 A Megrendelő hozzájárulását adja, hogy a honlapon az adminisztrátor jogosultságú felhasználó kizárólag a Szolgáltató legyen, mert a Szolgáltató így tudja biztosítani a honlap biztonságos működését, nehogy egy másik adminisztrátor véletlenül valamit elállítson. A Megrendelő jogosultsága “Szerkesztő”.
II.3.5. A Megrendelő hozzájárulását adja, hogy a honlap alsó részében a Szolgáltató az Olvasók segítése végett elhelyezzen egy rövid névjegyet, amely tartalmazza a honlap használatához ajánlott böngészőtípusokat, a honlap motorját, sablonját és a készítő weboldalát.
II.3.6. Megrendelő elfogadja, hogy a honlapkészítési szolgáltatás elsősorban a WordPress program magas szintű használatát takarja, nagyobb webes programozási feladatok végrehajtása nélkül, néhány apró, a honlapkódban végrehajtható beállítási munkával (pl. banner, link, fejléckép, háttérkép, betűnagyság, betűszín). A WordPress programmal, a kiegészítőivel és a megfelelő sablonnal sok feladat megoldható, de előfordulhatnak olyanok, amelyek sehogyan nem megoldhatók, ilyenkor külső php, html programozásban járatos személy bevonása szükséges. A programozásban járatos személyt a Szolgáltató bízza meg a feladattal.

III. MINDEN SZOLGÁLTATÁSRA ÉRVÉNYES ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK

III.1. A SZOLGÁLTATÁS TÁRGYA, A SZERZŐDÉS TARTALMA

III.1.1. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, valamint a jelen ÁSzF-et, erről azonban legalább 15 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles a Megrendelőt honlapján, valamint a Megrendelő e-mail címén. Abban az esetben, ha a Szolgáltató üzembiztonsága igazolhatóan veszélybe kerül, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal módosítani az ÁSzF-et, erről azonban köteles előzetesen írásos tájékoztatást (indoklást) nyújtani Előfizetőinek. Az előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.
III.1.2. Szerződésbontás lehetősége: Megrendelőnek joga van a szerződést felbontani, és az el nem végzett munkákért kifizetett díjrészt visszaigényelni (munkánként vagy időarányosan), ha a szolgáltatás a fenti feltételekkel nincs elvégezve. Szolgáltatónak joga van a szerződést felbontani, ha a Megrendelő nem biztosítja számára mindazon adatokat és információkat, amik szolgáltatás elvégzéséhez szükségesek.
III.1.3. A Szolgáltató jogosult a Megrendelő adatait a kapcsolattartás érdekében a saját nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.
III.1.4. A Szolgáltató felelőssége: a honlapok elkészítése és biztonságos működése akkor biztosított, és a Szolgáltató akkor vállal felelősséget a honlap elkészüléséért biztonságos működéséért, ha a Megrendelőnek a Szolgáltatóval az árlistában meghatározott szolgáltatási megállapodása van, ezáltal a rendszeres karbantartás is el van végezve, a biztonsági beállítások rendszeresen frissítve vannak, és ez pénzügyileg is rendezett. A Szolgáltató maximum a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.
III.1.5. Titoktartási nyilatkozat: a Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol a Megrendelő másképpen rendelkezik.

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

IV.1.1. A Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket. A kapcsolattartásra kijelölt e-mail címek: a Szolgáltató részéről a www.egeszseghonlapok.hu honlapon feltüntetett e-mail-címek, az Előfizető részéről pedig a honlapokon leadottmegrendelésen kapcsolattartóként megadott személy e-mail-címe. A Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.
IV.1.2. Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a szamlazz.hu online számlázórendszerrel, elektronikus formában tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek. Amennyiben Megrendelőnek nem áll módjában az elektronikus számla befogadása, úgy azt megrendeléskor, a számlázás megkezdése előtt jelezheti Szolgáltató felé, mely esetben Szolgáltató hagyományos, papír alapú számlát állít ki és küld meg. A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy az elektronikus számlát befogadja.
IV.1.3. A jelen ÁSzF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.
IV.1.4. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

Amennyiben olyan eset fordul elő, ami az ÁSzF-ben nincs kellően meghatározva, és az ÁSzF bővíthető, az ÁSzF bővítése 1 hónapon belül megtörténik.

Ha nem tudod, hogyan juthatsz vissza arra az oldalra, ahonnan jöttél, a Szolgáltatások aloldalunkról biztos visszatalálsz. Katt a linkre:

http://www.egeszseghonlapok.hu/szolgaltatasok/